Funderingsonderzoek volgens f3o richtlijn

Heeft u twijfels over de betrouwbaarheid van de fundering? Ziet u gebreken, verzakkingen, scheefstand of scheuren in muren en plafonds die veroorzaakt kunnen zijn door een slechte fundering? Of heeft u meer inzicht nodig in de kwaliteit van de fundering? Bijvoorbeeld wanneer u een pand koopt in een risicogebied. Of wanneer een verbouwing meer van de fundering gaat vereisen. In die gevallen kan een f3o funderingsonderzoek van bbci Frijwijk zekerheid en inzicht geven over de kwaliteit van de (onzichtbare) fundering. Heel belangrijk, immers de kwaliteit van de fundering is essentieel voor de onderhoudsstaat van bovengelegen panden.

Funderingsproblematiek

Bbci Frijwijk heeft veel ervaring met funderingsonderzoeken, zeker in steden als Haarlem, Rotterdam, Zaanstad en Amsterdam waar de funderingsproblematiek groot is. Steden waarin droogstand van palen, overbelasting van funderingen en negatieve kleef (draagkrachtverlies van de fundering als gevolg van feit dat grond zich aan palen vormt) ongekend veel problemen geven. Ook treffen wij veel funderingen op staal waarbij funderingen niet onderbouwd zijn met palen.

Wat houdt een f3o funderingsonderzoek in?

Een funderingsonderzoek van bbci Frijwijk, volgens de f3o richtlijn, kan veel onderzoeken en inspecties omvatten zoals

 • Visuele inspectie op scheurvorming van het pand en aangrenzende panden of percelen
 • Lintvoegmeting en vloerveldmeting
 • Onderzoek naar zetting en zettingsverschillen
 • Bodemonderzoek en metingen grondwaterstand en NAP
 • Inspecties en onderzoeken funderingspalen zoals onderzoek naar houtsoort, aard van de aantasting, paalafstanden en resterende paaldikte, draagkracht en huidige belasting op de funderingspalen

Na uitvoering van alle benodigde funderingsonderzoeken en -inspecties zal bbci Frijwijk alle bevindingen samenvatten in een complete Fundering rapportage.

Funderingsinspectie

Bbci Frijwijk kan na een eerste funderingsinspectie bespreken welke van bovengenoemde onderzoeken nodig zijn in uw specifieke geval. Dit is alles bepalend voor de kosten van het funderingsonderzoek. Deze kosten zal bbci Frijwijk aangeven in een offerte specifiek voor uw funderingsonderzoek.

Funderingsonderzoeken, volgens de normen van bbci Frijwijk

Funderingsproblemen vaststellen en het benoemen van de oorzaken daarvan vraagt om de inzet van een expert. Bbci Frijwijk heeft ruim 25 jaar ervaring in bouwkundige en civieltechnische inspecties. Bbci heeft een officiële registratie bij het NIVRE die de kwaliteit van schade-experts waarborgt. Is VCA gecertificeerd en voert funderingsonderzoeken uit volledig volgens de BRL-beoordelingsrichtlijn 5024 voor het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen van het KOMO ®. bbci Frijwijk voert funderingsonderzoeken uit volgens de f3o richtlijn.

 • Helikopterview over richtlijnen & inspectietechnieken
 • Snel inzetbaar & snel rapportage beschikbaar
 • Inzet van meest geavanceerde apparatuur
 • Dienstverlening op maat

Waarom een f3o funderingsonderzoek door bbci Frijwijk laten uitvoeren?

 • De zekerheid van een onafhankelijk onderzoek door een deskundig bureau
 • Voorkomen van schade & claims
 • Duidelijkheid over onderhoudsstaat eigen pand/ eigen woning ten opzichte van omwonenden.

Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor de staat van uw eigen pand en ook van de onderliggende fundering. U kunt aansprakelijk worden gesteld door omwonenden wanneer zij bouwtechnische problemen ervaren mogelijk als gevolg van uw slechte fundering.