Onderzoek Houten Paalfundering

In Nederland zijn ongekend veel woningen gefundeerd op een houten paalfundering. Echter, houten funderingspalen kunnen flink verzwakt zijn door houtrot. Schommelingen in de grondwaterstand en droogtestand (zéker de laatste jaren) werken houtrot enorm in de hand! Houtrot beschadigt de houten palen dusdanig dat zij aan draagkracht verliezen. Funderingspalen met een te beperkte draagkracht geven per definitie problemen in de bovengelegen woning of bedrijfspand.

Vraag een Houten Paalfunderings onderzoek aan

  Wat heeft u aan het funderingsadvies van BBCI?

  BBCI Funderingsadvies helpt u om uw funderingsproblemen aan te pakken. Wij pakken deze aan bij de bron: bij de funderingspalen onder uw woning. BBCI onderzoekt uw houten paalfundering volgens de richtlijnen en het protocol van F3O (Organisatie Onderzoek Onafhankelijk Onderzoek Funderingen). Bovendien is BBCI Funderingsadvies officieel erkend door het KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek). Ons funderingsrapport geeft u aan of uw fundering nu (of over 10 of 20 jaar) moet worden hersteld. Gelukkig kunnen wij melden: bij maar 30% van de onderzochte funderingen is herstel op korte termijn nodig.

  Wat kunt u verwachten van ons funderingsonderzoek houten paalfundering?

  Wij merken dat particulieren graag weten waar zij aan toe zijn, al bij start van het onderzoek. Daarom beschrijven wij stap voor stap wat onze funderingsonderzoeken voor u gaan betekenen.

  onderzoek houten paalfundering
  funderingsproblemen

  Stap 1 | VOOR-TRAJECT

  U vermoedt funderingsproblemen

  Allereerst bespreken wij of uw vermoeden van funderingsproblemen terecht is.

  • Valt het u op dat deuren zijn gaan klemmen? Of deze juist meer en meer gaan openvallen?
  • Zitten er scheuren in muren, boven kozijnen of in dragende elementen (zoals vloeren, metselwerk, balken, dragende muren of onderdelen van kapconstructies)? Of ziet u echt diepe scheuren waar dan ook in uw woning of pand?
  • Kunt u met het blote oog zien dat uw woning of pand is gezakt of scheef staat?

  Of staat uw woning of pand in een door het KCAF aangemerkt ‘risicogebied’?

  subsidie funderingsonderzoek

  Stap 2 | VOOR-TRAJECT

  U onderzoekt de mogelijkheid op subsidie

  Een aantal gemeenten biedt hulp bij funderingsproblemen. U zult daarom bij uw gemeente moeten navragen of u subsidie krijgt voor ons funderingsonderzoek. De meeste gemeenten stellen 2 voorwaarden: BBCI Funderingsadvies voldoet aan beide. Immers BBCI werkt volgens de F3O richtlijnen voor onderzoek naar houten paalfunderingen. En BBCI is erkend door het KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek). In deze stap brengt BBCI Funderingsadvies u ook een offerte uit, waarin de kosten van fase 1 en van fase 2 apart worden aangegeven.

  archiefonderzoek fundering

  Stap 3 | FASE 1

  BBCI onderzoekt de historie van uw fundering

  In deze stap zoeken wij in archieven naar informatie over (historische) grondwaterstanden, lokale NAP-hoogtes en bodemgesteldheid. Archiefonderzoek levert ongekend veel informatie op over de schade die uw houten paalfundering heeft opgelopen! Ook is het belangrijk te onderzoeken of uw woning of pand deel uitmaakt van een grotere bouwkundige eenheid. Woningen die uiterlijk verschillen, kunnen toch constructief met elkaar verbonden zijn. U en uw buren ervaren dan dezelfde funderingsproblemen. Het is dan wijsheid om samen het onderzoek te starten. U deelt dan de kosten en bespaart ook omdat metingen niet dubbel hoeven te worden uitgevoerd.

  metingen funderingsonderzoek

  Stap 4 | FASE 1

  BBCI verricht metingen

  BBCI Funderingsadvies start met voorbereiding op metingen aan huis. Metingen waar u geen last van zult ondervinden.

  • Lintvoeg waterpassing (verticale meting) aan de gevel
  • Visuele inspectie van voegen en metselwerk (wij inspecteren dit aan de gevel en op iedere verdieping aan de binnenkant van de woning, inclusief kelder)
  • Rotatie meting aan de gevel
  • Vastlegging van schades en gebreken aan de binnen- en buitenkant van de woning
  • Scheefstand meting aan de voorgevel
  • Vloerwater passing op de eerste verdieping(en) van uw pand of woning
  • Inmeten van de hoogte van de onderdorpel

  De resultaten worden uitgewerkt, geanalyseerd en door één van onze tekenaars verwerkt.

  ontgraven fundering

  Stap 5 | FASE 2

  BBCI ontgraaft uw fundering

  BBCI Funderingsadvies gaat nu funderingspalen ontgraven. Conclusies over ontgraafde palen zeggen alles over de fundering in zijn geheel. Daarom graven wij aan de buitenzijde inspectieputten. Hier heeft u in de woning geen last van. BBCI doet hiervoor een KLIC-melding: hiermee vragen wij de verplichte vergunning aan om de inspectieputten te graven in de openbare ruimte. Aan de hand van de F3O-richtlijnen graven wij hierna 1, 2, 3 of meer putten: dit is een tijdrovende klus. De inspectieput gebruiken wij voor:

  • visuele inspectie van de funderingspaal. Wij meten de paal op, nemen houtmonsters af en meten de indringing van de houten paal. Wat is bijvoorbeeld het resterende draagoppervlakte van de paalkop?
  • en voor het plaatsen van peilbuizen om grondwaterschommelingen over een bepaalde periode (tot ook na afronding van onze werkzaamheden) te monitoren. Wij bepalen ook de NAP-hoogte van de funderingspaal: wat is nu de aanlegdiepte (tot een meetnauwkeurigheid van 0.02 meter) van de funderingspaal ten opzichte van het grondwater?
  houtmonster fundering

  Stap 6 | FASE 2

  BBCI onderzoekt monsters van uw funderingshout

  Van iedere ontgraafde funderingspaal heeft BBCI Funderingsadvies één houtmonster genomen: dit volgens de F3O-richtlijnen. Wij sturen dit houtmonster op naar een extern laboratorium.

  rapportage funderingsonderzoek

  Stap 7 | FASE 2

  BBCI stelt funderingsrapportage op

  BBCI Funderingsadvies zal alle bevindingen samenvatten in de funderingsrapportage. Hier doet u het voor! In deze rapportage vindt u terug:

  • alle resultaten van metingen en analyses (buiten, in en onder de woning)
  • de bevindingen uit inspecties aan de buiten- en binnenzijde van de woning (vastgelegd op foto’s)
  • foto’s van geconstateerde schades en gebreken, zoals deze anno nu zijn waargenomen
  • foto’s van de ontgraafde funderingspaal/palen
  • bevindingen van het laboratorium over de kwaliteit van de ontgraafde funderingspaal/palen
  • resultaten en bevindingen over de algehele fundering, ingetekend op de plattegrond van uw woning
  funderingsadvies

  Stap 8 | FASE 2

  BBCI brengt funderingsadvies uit

  In de slotconclusie van ons algehele funderingsonderzoek (fase 1 en fase 2) is ons oordeel over de kwaliteit en (overgebleven) draagkracht van de fundering. Heeft de fundering zoals deze nu is, voldoende draagkracht voor de bovengelegen woning, ook zoals deze nu is? Wat is de ernst en de aard van de scheefstand van uw woning? En met welke urgentie zal de fundering hersteld moeten worden? Is dat 1, 5, 15, 25 of meer dan 25 jaar? Dit wordt de handhavingstermijn van uw fundering genoemd.

  Dankzij dit advies zult u niet onnodig een kostbaar traject van funderingsherstel aangaan. Of kunt u mogelijk besluiten de woning te verkopen nog voor de handhavingstermijn van de fundering ‘op’ is. Of in andere gevallen heeft ons funderingsonderzoek u inzicht gegeven in de kwaliteit van de fundering van een eventueel aan te kopen woning of pand. En heeft ons advies u het benodigde inzicht te geven om niet tot koop over te gaan (funderingsherstel moet mogelijk nu en zal flink hoge kosten met zich meebrengen).

  Hallo, mijn naam is Stefan en ik ben accountmanager binnen BBCI Funderingsadvies. Heeft u vragen? Ik beantwoord deze graag.

  Stuur mij een e-mail