Komt u in aanmerking voor subsidie funderingsonderzoek?

De funderingsproblematiek is heftig in Nederland! Journaals berichtten over wél 30.000 woningen waarvan de fundering te ernstig beschadigd is om de woning te dragen. Voor die woningen geldt: de fundering dient nu hersteld te worden. Echter, de problematiek blijkt groter. Experts verwachten dat wél 1.000.000 woningen in de funderingsproblemen komen. Belangrijke vraag: Dient ook uw fundering hersteld te worden, of kan herstel nog 10 of misschien wel 25 jaar wachten?

 

Biedt uw gemeente u subsidie voor funderingsonderzoek?

Een aantal Nederlandse steden en gemeenten schiet haar inwoners te hulp bij funderingsproblemen. Biedt ook uw gemeente hulp of zelfs subsidie? Ons advies: vraag subsidie aan bij uw gemeente met de offerte van BBCI Funderingsadvies. Immers, BBCI voldoet aan de voorwaarden die gemeenten kunnen stellen. Wij zijn erkend door het KCAF, Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek. En wij onderzoeken volgens de F3O/SBRCURnet richtlijnen voor houten paalfunderingen en voor funderingen op staal.

Onderstaand volgt informatie over de subsidieregelingen van Rotterdam, Haarlem en Zaanstad.

Rotterdam & Subsidie op funderingsonderzoek

In Rotterdam kampen ongekend veel woningen met een te zwakke houten paalfundering. De gemeente Rotterdam gaat daarom ver in de ondersteuning van inwoners bij funderingsproblemen. Rotterdam heeft een ‘funderingsloket’ ingericht met als thema ‘Duik in je fundering’. Hier vindt u alle informatie over ondersteuning en subsidie voor funderingsonderzoek. BBCI Funderingsadvies heeft nauwe contacten met gemeente Rotterdam. Daarom nemen wij graag de aanvraag van subsidie van u over. Vraag een offerte bij ons aan om ook uw subsidie aanvraag bij gemeente Rotterdam op te starten.

Funderingsloket Rotterdam  Offerte aanvragen

funderingsonderzoek Rotterdam
funderingsonderzoek haarlem

Haarlem & Subsidie op funderingsonderzoek

Ook in Haarlem kampen veel woningen met funderingsproblemen. Immers, in Haarlem zijn relatief veel oudere woningen gefundeerd op houten funderingspalen. Ook zijn veel funderingen op staal verzwakt door inklinking van de Haarlemse veengrond. Zéker de wijken Rozenprieel en Leidsebuurt kampen met funderingsproblemen. Daarom verstrekt Haarlem subsidies voor funderingsonderzoek en -herstel. De gemeente biedt inloopspreekuren. En informeert inwoners vanaf de website. BBCI Funderingsadvies biedt inwoners van gemeente Haarlem aan om de subsidieaanvraag over te nemen. Om dit in gang te zetten, vraagt u een offerte aan.

Gemeente Haarlem Offerte aanvragen

Zaanstad & Subsidie op funderingsonderzoek

Ook gemeente Zaanstad gaat ver in het ondersteunen van inwoners bij funderingsproblemen. Zaanstad heeft ook een online funderingsloket ingericht waarin veel informatie wordt gegeven. Onder de noemer ‘subsidieregeling Funderingsonderzoek Zaanstad 2019-2021’ worden inwoners gestimuleerd om hun fundering te laten onderzoeken bij bureaus als BBCI Funderingsadvies. Via de website kunt u rechtstreeks subsidie aanvragen. Ervaart u daar problemen bij, dan wil BBCI Funderingsadvies altijd ondersteunen.

Funderingsloket Zaanstad Offerte aanvragen

BBCI Funderingsadvies

Hallo, mijn naam is Stefan en ik ben accountmanager binnen BBCI Funderingsadvies. Heeft u vragen? Ik beantwoord deze graag.

Stuur mij een e-mail