Onderzoek Betonnen Paalfundering

In Nederland kampen veel woningen met funderingsproblemen. Helaas, ook betonnen paalfunderingen kunnen te ernstig verzwakt zijn om de bovengelegen woning te kunnen dragen. De betonnen funderingspalen kunnen in de loop van de jaren te ver afgesleten zijn. Er is overbelasting ontstaan door verbouwingen of door compleet ander gebruik van de woning of pand. Of trillingen kunnen de betonnen funderingspalen beschadigd hebben.

Vraag een Betonnen Paalfunderings onderzoek aan

  Een te zwakke betonnen paalfundering? U ziet het niet, maar merkt het helaas wel…

  Ziet u meer en meer horizontale scheuren in muren verschijnen? Heeft u last van klemmende deuren of vallen deuren juist steeds open? Ziet u dat deurposten scheef staan? Of vermoedt u op basis van de leeftijd van uw woning of pand dat herstel van de fundering inmiddels wel nodig zal zijn. U kunt ook op het punt staan van koop of verkoop en heeft, om een besluit te kunnen nemen, inzicht nodig in de kwaliteit van de fundering en dus constructie.

  In al deze gevallen kan het verstandig zijn om een funderingsonderzoek te starten. BBCI Funderingsadvies onderzoekt betonnen paalfunderingen en betonnen oplangers om te bepalen of funderingsherstel nodig is om verdere constructie schade te voorkomen.

  Wat kunt u verwachten van onderzoek naar uw betonnen paalfundering?

  Ervaart u problemen in de woning? Of wilt u verbouwen en weet u niet of de fundering daartoe berekend is? U wilt een woning of pand aanschaffen of juist verkopen? U heeft dan kennis nodig over de kwaliteit van de fundering. BBCI Funderingsadvies kan u daaraan helpen! Wij geven u duidelijkheid over de staat van uw fundering en eventueel in wanneer herstel van de fundering aangepakt moet worden. BBCI pakt funderingsonderzoeken op in 7 stappen.

  funderingsproblemen

  Stap 1 | VOOR-TRAJECT

  U vermoedt een funderingsprobleem

  Als eerste stap bespreken wij of u terecht een vermoeden heeft van funderingsproblemen. Uit onze ervaring blijkt dat het goed is om dit uitvoerig te bespreken.

  • Merkt u dat deuren extra klemmen? Of dat het juist moeilijker wordt om deuren te sluiten?
  • Ziet u dat uw woning (of pand) steeds schever komt te staan of steeds verder zakt?
  • Heeft u diepe scheuren boven kozijnen, in of op dragende elementen, in gevels of andere muren?

  Soms wordt na dit gesprek verder onderzoek bespaard.

  subsidie funderingsonderzoek

  Stap 2 | VOOR-TRAJECT

  BBCI stuurt u een volledige offerte toe

  In deze stap ontvangt u van BBCI een uitgebreide offerte. Belangrijk in deze offerte is dat de kosten van fase 1 en van fase 2 apart worden vermeld. Immers, bij de meeste funderingsonderzoeken blijkt fase 1 voldoende inzicht te geven in de draagkracht van de fundering: u kunt zich dan gelukkig de kosten van fase 2 besparen.

  archiefonderzoek fundering

  Stap 3 | FASE 1

  BBCI doet archiefonderzoek naar uw betonnen fundering

  Het spitten in archieven levert ongekend veel informatie op over uw eigen betonnen paalfundering. Bijzonder interessant is te onderzoeken of uw betonnen fundering constructief verbonden is met andere bouweenheden. Zelfs naastgelegen woningen of panden die veel in uiterlijk verschillen, kunnen deel uitmaken van eenzelfde bouwkundige eenheid. Blijkt dit het geval, dan kunt u de kosten van funderingsonderzoek delen met uw buren. Immers, u en uw buren hebben dan eenzelfde vermoeden van funderingsproblemen.

  • BBCI verzamelt informatie over eerdere verbouwingen, historisch gebruik, eerdere funderingsonderzoeken en uitgevoerde werkzaamheden voor herstel of stabilisering. Zeker bij betonnen funderingen kunnen hieruit oorzaken komen van funderingsschade.
  • Wij vragen bouwtekeningen en constructieve gegevens op van uw woning/pand en die van panden die constructief hieraan verbonden zijn.
  • En analyseren (historische) bodemgegevens en grondwaterstanden.
  metingen funderingsonderzoek

  Stap 4 | FASE 1

  BBCI doet funderingsmetingen

  BBCI heeft als eerste prioriteit om de ernst van uw funderingsprobleem vast te stellen. Is er een vermoeden van funderingsproblemen? En moet uw fundering hersteld worden? Immers scheuren in muren kunnen ’gewoon’ cosmetisch zijn. Daarom zal BBCI Funderingsadvies metingen aan huis komen doen. Deze metingen geven u geen overlast.

  • Wij inspecteren uw woning of pand aan de buitenzijde, binnen (op de begane grond en alle verdiepingen) en eventueel in de kelder. Wij hebben daarbij speciale aandacht voor de gevel, muren, voegen en het metselwerk en leggen schades en gebreken op foto’s vast.
  • Beoordelen of er scheefstand is aan de hand van een lintvoegwaterpassing (verticale meting aan de gevel) en vloerwaterpassing (op alle verdiepingen van uw pand of woning)
  • En verrichten een rotatie meting aan de gevel.

  Alle resultaten worden verwerkt, geanalyseerd en voor optimaal inzicht ingetekend op de plattegrond van uw pand of woning.

   

  Nu volgt ons 1ste oordeel over de betonnen paalfundering. Essentieel is dat wij beoordelen binnen welke termijn herstel van de fundering nodig is. Echt alleen wanneer herstel binnen 5 jaar nodig is, is het nodig om ook fase 2 van ons funderingsonderzoek op te starten.  

  ontgraven fundering

  Stap 5 | FASE 2

  Ontgraven van de betonnen paalfundering

  Fase 2 starten wij op met het graven van één of meerdere inspectieputten: dit is een tijdrovende klus. Eerst berekenen wij hoeveel funderingspalen we moeten onderzoeken om conclusies over de gehele paalfundering te kunnen trekken. Daarna graven wij aan de buitenkant van uw woning één of meer inspectieputten. Hier heeft u geen last van. Wij nemen hiervoor de procedure op ons om de vergunning te krijgen om te graven ‘in de openbare ruimte’ (procedure van de KLIC-melding). In de inspectieput doen wij onderstaande onderzoeken.

  • Wij inspecteren de betonnen funderingspalen, oplangers en opzetters of oplangers op zichtbare schade (visuele inspectie). Wat is de diameter van de paalkoppen die overgebleven is na tientallen jaren van gebruik? Wij meten de betondekking op de wapening op die na jaren van slijtage is overgebleven.
  • In de inspectieput doen wij ook peilbuismetingen om het grondwaterniveau te bepalen ten opzichte van NAP. Wij brengen hiermee ook grondwaterschommelingen in kaart (binnen de monitoringsperiode. Wij bepalen de NAP-hoogte van de funderingspaal: wat blijkt nu de aanlegdiepte te zijn (tot een meetnauwkeurigheid van 0.02 meter) ten opzichte van het grondwater?
  rapportage funderingsonderzoek

  Stap 6 | FASE 2

  De funderingsrapportage: zegt alles over uw betonnen paalfundering

  BBCI Funderingsadvies heeft nu flink wat metingen en onderzoeken verricht. De resultaten en bevindingen over de algehele fundering tekenen wij in op de plattegrond van uw pand of woning. Alle afzonderlijke resultaten daarvan nemen wij op in de funderingsrapportage.

  • Alle bevindingen uit inspecties aan de buiten- en binnenzijde van de woning (vastgelegd op foto’s).
  • Foto’s van geconstateerde schades, gebreken en van de ontgraafde funderingspaal/palen.
  • Alle bevindingen van de onderzoeken in de inspectieputten.
  funderingsadvies

  Stap 7 | FASE 2

  BBCI Funderingsadvies

  Op basis van de funderingsrapportage brengen wij ons funderingsadvies uit. Met welke urgentie dient u uw betonnen paalfundering te herstellen? Is dit binnen 1 jaar, 5, 10 of 20 jaar? Kortom: is uw fundering ‘op’ of kan uw fundering nog enkele (tientallen) jaren mee. Juist door ons advies en inzicht zult u niet onnodig het traject van funderingsherstel aangaan. En dat is fijn: funderingsherstel vraagt echt een flinke investering en flinke ongemak voor bewoning.

  Hallo, mijn naam is Stefan en ik ben accountmanager binnen BBCI Funderingsadvies. Heeft u vragen? Ik beantwoord deze graag.

  Stuur mij een e-mail