Veel gestelde funderingsonderzoek vragen

Zeker voor particuliere woning-eigenaren zijn funderingsproblemen lastig! Immers, al zie je de fundering en de beschadiging aan deze fundering niet: ze kunnen helaas veel gevolgen hebben voor de waarde van de woning en voor het comfort (en de veiligheid) van bewoning.

In onze praktijk merken wij dat er veel vragen zijn rondom funderingsonderzoeken. Onderstaand volgen daarom de antwoorden op veel gestelde vragen. Heeft u een andere vraag? Schroom dan niet en bel BBCI Funderingsadvies op 010-281 84 44.

Kan ik subsidie krijgen voor het funderingsonderzoek van BBCI?

Iedere stad of gemeente heeft een ander beleid met betrekking tot het verstrekken van subsidie voor funderingsonderzoek en funderingsherstel. Meer en meer gemeente pakken hier wél hun verantwoording in op, zeker omdat bij houten paalfunderingen problemen meestal veroorzaakt zijn door te grote schommeling van de grondwaterstand (waar de sowieso gemeente een verantwoordelijkheid in draagt).

 

Veel gemeentes stellen 2 eisen bij toekenning van subsidie.

BBCI Funderingsadvies voldoet aan bovenstaande eisen. Bel ons voor advies en informatie op nummer 010-281 84 44

Hoe lang duurt het voordat ik een offerte voor funderingsonderzoek ontvang?

BBCI Funderingsadvies stuurt u de offerte binnen 5 werkdagen na de aanvraag toe.

Wat is de doorlooptijd van een compleet funderingsonderzoek?

BBCI Funderingsadvies splitst ieder onderzoek op in 2 fasen. Eerst fase 1 waarin het archiefonderzoek en de metingen aan huis worden opgepakt. Komt daaruit een advies tot herstel, dan wordt fase 2 gestart waarin de fundering zelf zal worden geïnspecteerd. 

Het volledige onderzoek duurt 1,5 tot 2 maanden, van opdracht tot oplevering van de funderingsrapportage. Wordt alleen fase 1 uitgevoerd (stap 1 en 2) dan kan dit weken tijd schelen.

Het rapport geeft aan dat mijn funderingen binnen 5 jaar hersteld moet worden. Wat nu?

Wanneer uit onze onderzoeken blijkt dat er funderingsschade is en deze op korte termijn hersteld moet worden, dan adviseert BBCI om een bedrijf te zoeken die gespecialiseerd is in funderingsherstel. In onze rapportage staat exact hoe de fundering beschadigd is. Het bedrijf die funderingen herstelt, zal samen met u kijken naar de opties voor herstel.

Kan ik ook kiezen voor een beknopt funderingsonderzoek?

Jazeker. BBCI heeft de funderingsonderzoeken steeds opgedeeld in 2 fasen. In alle gevallen wordt eerst alleen de eerste fase opgepakt. Alleen wanneer wij na fase 1 concluderen dat de fundering binnen 5 jaar hersteld zal moeten worden, zal worden overgegaan tot het blootgraven van de fundering (ofwel het ontgraven van een inspectieput). Het graven van één of meerdere inspectieputten is een tijdrovende klus: wij gaan dit niet oppakken voor we vastgesteld hebben dat er überhaupt een funderingsprobleem is.

Wordt het Funderingslabel verplicht gesteld in de toekomst?

Over het funderingslabel en het verplicht stellen daarvan wordt volop gesproken, door verschillende partijen. De kans bestaat dat er, net zoals het verplichte energielabel, ook een funderingslabel verplicht zal worden gesteld. Wilt u op de hoogte blijven, volg ons dan via Facebook of LinkedIn.