Onderzoek Fundering op Staal

Heeft u een fundering ‘op staal’ dan heeft u geen stalen funderingspalen onder uw woning. Nee, de term ‘op staal’ wordt gebruikt om de constructie aan te geven. Dragende muren krijgen daarbij een verbrede voet van metselwerk of van een extra betonstrook. De verbrede voet staat direct op de grond. Helaas, ook dit type fundering kan verzwakken en herstel nodig hebben.

Vraag een Fundering Op Staal onderzoek aan

  Een slechte fundering op staal? Je ziet het niet, maar merkt het helaas wel…

  Funderingen op staal (ofwel ondiepe funderingen) verzwakken door ongelijke zakking of inklinking van de ondergrond. Woningen gebouwd op klei- of veengrond en woningen waar een gedempte sloot of een andere oude waterpartij onder het woonblok heeft gelopen, komen in de problemen. Zéker wanneer een verlaging van het grondwaterpeil, trillingen, grondophoging of een vergrote grondbelasting er nog extra bijkomen.

  Wat kunt u verwachten van onderzoek naar uw fundering op staal?

  U wilt de zekerheid hebben dat uw fundering nog voldoende draagkracht heeft. Mogelijk omdat u op het punt staat de woning te kopen, omdat u problemen in de woning ervaart, u wilt verbouwen of omdat u de woning (of het pand) voor een ander doel gaat gebruiken. Wij onderzoeken fundering op staal conform de F3O richtlijn (Organisatie Onderzoek Onafhankelijk Onderzoek Funderingen). Wij geven u duidelijkheid over de staat van uw fundering en over de termijn waarop herstel van de fundering wijsheid is. Goed voor u om te weten: bij de meeste onderzochte funderingen bleek funderingsherstel niet nodig te zijn.

  In onze praktijk merken wij dat particulieren als u graag weten waar u aan toe bent. Juist daarom beschrijven wij de 7 stappen in ons funderingsonderzoek.

  onderzoek fundering op staal
  funderingsproblemen

  Stap 1 | VOOR-TRAJECT

  U vermoedt een funderingsprobleem

  BBCI voert niet onnodig onderzoek uit. Wij bespreken eerst of u terecht een vermoeden heeft van funderingsproblemen. U kunt funderingsproblemen vermoeden op basis van:

  • klemmende of juist openvallende deuren
  • zichtbare scheefstand of zichtbare zakking van (delen van) het pand of de woning.
  • diepe schuren boven kozijnen, in of op dragende elementen, in gevels of andere muren

  Soms wordt na dit gesprek geen verder onderzoek meer opgestart.

  subsidie funderingsonderzoek

  Stap 2 | VOOR-TRAJECT

  BBCI stuurt u een volledige offerte toe

  BBCI Funderingsadvies is transparant in de kosten. In onze offerte zult u de kosten van fase 1 en van fase 2 apart vermeld zien staan. Immers, bij veruit de meeste funderingsonderzoeken blijkt het niet nodig te zijn om fase 2 van het onderzoek ook uit te voeren. In dat geval kunt u zich de kosten van fase 2 besparen.

  archiefonderzoek fundering

  Stap 3 | FASE 1

  Archiefonderzoek naar uw fundering op staal

  BBCI Funderingsadvies start met het spitten in archieven. Dit levert veel informatie op, zonder hoge kosten te maken.

  • Wij vragen bouwtekeningen en constructieve gegevens/ berekeningen op van uw woning/pand en die van panden die constructief hieraan verbonden zijn.
  • Verzamelen informatie over eerdere verbouwingen, historisch gebruik, eerdere funderingsonderzoeken en eerder uitgevoerde werkzaamheden voor herstel of stabilisering.
  • En zoeken naar (historische) bodemgegevens en grondwaterstanden.
  metingen funderingsonderzoek

  Stap 4 | FASE 1

  Metingen voor uw fundering op staal

  Om de ernst, urgentie en überhaupt het bestaan van uw funderingsprobleem vast te stellen, zal BBCI metingen doen aan huis. Deze metingen geven u geen overlast maar zijn voor ons wel de basis om te beoordelen of uw fundering zal moeten worden hersteld.

  • Wij inspecteren uw gevel, binnenmuren, voegen en het metselwerk. Schades en gebreken kunnen wijzen op funderingsproblemen.
  • Wij voeren lintvoegwaterpassing en vloerwaterpassing uit om scheefstand en zakking te constateren.
  • Wij doen een rotatiemeting aan de gevel
  • Wij verwerken en analyseren alle resultaten. En tekenen deze, voor optimaal inzicht, in op de plattegrond van uw pand of woning.

   

  BBCI rondt fase 1 van het onderzoek af met het oordeel: Loopt uw woning of pand een verhoogd risico op funderingsschade? Achten wij, op basis van onze metingen, het terecht dat er een vermoeden van funderingsschade is? Alleen wanneer het antwoord Ja is, pakken wij ook fase 2 van het funderingsonderzoek voor u op. Dat bespaart veel geld! Goed om te melden: bij slechts 30% van onze onderzoeken wordt fase 2 opgestart.

  ontgraven fundering

  Stap 5 | FASE 2

  Ontgraven van de fundering op staal

  In deze stap binnen het funderingsonderzoek graven wij één of meerdere inspectieputten. Aan de hand van het F3O protocol bepalen wij hoeveel inspectieputten er nodig zijn. Conclusies over de fundering in die inspectieput(ten), en de grond daaronder, zegt alles over de fundering op staal in zijn geheel. De inspectieputten kunnen aan de buitenkant en aan de binnenzijde van uw woning zijn.

  • Wij inspecteren de fundering op staal op zichtbare gebreken. Wat is nu de kwaliteit van het metselwerk en het beton? En wat is nu de doorsnede van de funderingsconstructie na zoveel jaren van gebruik?
  • Wij voeren een grondboring uit om de samenstelling van de grond te bepalen. En de stabiliteit te beoordelen die deze grond geeft aan de funderingsvoet.
  • In de inspectieput(ten) doen wij peilbuismetingen om het grondwaterniveau (ten opzichte van NAP) en de aanlegdiepte van de fundering op staal (tot een meetnauwkeurigheid van 0.02 meter) te bepalen.
  rapportage funderingsonderzoek

  Stap 6 | FASE 2

  De funderingsrapportage: zegt alles over uw fundering op staal

  Bbci Funderingsonderzoek neemt alle bevindingen, de handhavingstermijn van uw fundering en het advies voor funderingsherstel op in de rapportage. Alle informatie, meetresultaten, constateringen en foto’s bundelen wij in de funderingsrapportage. Voor optimaal inzicht tekenen wij resultaten ook in op de plattegrond van de woning of het bedrijfspand.

  • Alle informatie uit het archiefonderzoek.
  • De bevindingen uit inspecties van de gevel en de binnenzijde van de woning, vastgelegd op foto’s.
  • Waargenomen schades, gebreken en de fundering op staal zelf (zoals gezien is binnen de inspectieput), allen vastgelegd op foto’s.
  • Alle bevindingen van de onderzoeken in de inspectieput(ten).
  funderingsadvies

  Stap 7 | FASE 2

  Advies voor uw fundering op staal

  De funderingsrapportage geeft ons alle basis om u een funderingsadvies te kunnen uitbrengen. Met welke urgentie dient u uw fundering op staal te herstellen? Is dit binnen 5 jaar nodig, of kunt u 10 of nog zelfs meer dan 25 jaar wachten? Belangrijk zodat u niet onnodig een kostbaar traject van funderingsherstel ingaat.

  Hallo, mijn naam is Stefan en ik ben accountmanager binnen BBCI Funderingsadvies. Heeft u vragen? Ik beantwoord deze graag.

  Stuur mij een e-mail