Over BBCI Funderingsadvies

BBCI Funderingsadvies helpt u om uw funderingsproblemen aan te pakken. Wij pakken deze aan bij de bron: bij de fundering onder uw woning of bedrijfspand. BBCI Funderingsadvies biedt onderzoek naar funderingen op staal, naar houten en betonnen paalfunderingen. Wij voeren deze onderzoeken uit in opdracht van een particuliere eigenaar van een woning of pand, een VVE (Vereniging van Eigenaars) of woningbouwvereniging, een investeerder of ontwikkelaar, een gemeente, een makelaar, aannemer, ingenieursbureau of een woningbouwcorporatie. Wij brengen voor hen de ernst en aard van funderingsproblemen in kaart. En geven inzicht in de urgentie om de fundering te herstellen. Onze funderingsrapportage geeft hun duidelijk aan of de fundering nu (of binnen 5, 10, 15, 25 of zelfs pas over meer dan 25 jaar) moet worden hersteld.

 

BBCI Funderingsonderzoek volgens F3O richtlijnen en KCAF

BBCI voert funderingsonderzoeken uit volgens de richtlijnen van F3O (Organisatie Onderzoek Onafhankelijk Onderzoek Funderingen). BBCI Funderingsadvies staat ook op de erkenningslijst van het KCAF, het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek.

 

Bbci Frijwijk

BBCI Funderingsadvies is ontstaan vanuit bbci Frijwijk. Bbci Frijwijk weet risico’s in te schatten voor complexe infra- en bouwprojecten en werkt, vandaag de dag, vooral voor grote aannemers, woningcorporaties en overheden.

bbci funderingsonderzoek

Funderingsonderzoeken al vanaf de jaren ‘70

Bbci Frijwijk heeft decennialang funderingsonderzoeken uitgevoerd voor particulieren. Sterker nog: op onderstaande foto (gedateerd uit 1971) staat de grootvader van Max Veels, de oprichter en eigenaar van BBCI Funderingsadvies, in een funderingsinspectieput. Bbci Frijwijk deed dus toen al onderzoek naar funderingen! Nu de vraag naar funderingsonderzoeken vanuit de particuliere sector zo explosief groeit, hebben wij deze funderingsonderzoeken ondergebracht in een aparte onderneming: BBCI Funderingsadvies.

Wat kan BBCI Funderingsadvies voor u betekenen?

BBCI Funderingsadvies is gespecialiseerd in het onderzoeken van funderingen op staal, van houten en betonnen paalfunderingen.

  • Wij voeren de funderingsonderzoeken uit in eigen beheer (u heeft dus maar één aanspreekpunt)
  • Onze onderzoeken kennen daarom een vlotte doorlooptijd van 1,5 tot 2 maanden.
  • Wij onderzoeken uw funderingsprobleem stapsgewijs. Om zo eerst te bepalen of u überhaupt een funderingsprobleem heeft. Om daarna (fase 2) pas meer kosten te maken om te onderzoeken hoe urgent funderingsherstel nodig is.
  • BBCI Funderingsadvies werkt volgens de richtlijnen F3O (Organisatie Onderzoek Onafhankelijk Onderzoek Funderingen) en staat op de erkenningslijst van het KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek).

 

BBCI Funderingsonderzoek voor inzicht in de ‘handhavingstermijn’

BBCI Funderingsadvies richt zich op beantwoording van de vraag: Wat is de ‘handhavingstermijn’ van uw fundering? Immers, u vraagt zich af hoe lang u herstel van de fundering kunt uitstellen, zonder constructie schade te riskeren. Anderzijds wilt u voorkomen dat u te vroeg investeert in de kostbare ‘operatie’ van funderingsherstel. Onze onderzoeken geven duidelijkheid. Uw fundering krijgt code rood, oranje of groen. Code rood bij een urgent funderingsprobleem. Code groen als uw fundering nog wel 25 jaar ‘mee kan’.

Vraag een offerte aan

 

Subsidie voor funderingsonderzoek

Een aantal gemeenten neemt de verantwoording in de grootschalige funderingsproblematiek waar Nederland mee kampt. Zeker bij problemen met houten paalfunderingen kan het zijn dat de gemeente subsidie verstrekt voor funderingsonderzoek. Gemeenten stellen vaak twee voorwaarden waaraan BBCI Funderingsadvies voldoet. Dat biedt mogelijkheden!

Meer informatie over subsidie

bbci funderingsonderzoek rotterdam
onderzoek fundering op staal

Hallo, mijn naam is Stefan en ik ben accountmanager binnen BBCI Funderingsadvies. Heeft u vragen? Ik beantwoord deze graag.

Stuur mij een e-mail