Funderingsonderzoek

Gaan binnen uw woning de deuren steeds meer klemmen? Ziet u scheuren in muren? Of erger: uw woning is gezakt of is scheef komen te staan. Dit kan erop duiden dat uw fundering onvoldoende sterk is om de bovengelegen woning te dragen. Om ernstige, kostbare, constructieve schade te voorkomen, dient de fundering te worden hersteld en verstevigd. Maar voor u dit opstart, heeft u inzicht nodig. En dat is lastig, omdat de fundering juist hét stuk van de woning is waar u geen enkel zicht op heeft. BBCI Funderingsadvies kan u met funderingsonderzoek helpen!

 

Funderingsonderzoek beantwoordt uw funderingsvragen

BBCI Funderingsadvies helpt u om wél inzicht te krijgen in de staat van uw fundering. Inzicht die niet alleen fijn is bij problemen maar ook wanneer u een woning of pand wenst aan te kopen. Of wanneer u wilt verbouwen maar u niet weet of de fundering daarvoor voldoende draagkracht heeft. Ook de leeftijd van de woning, of het feit dat u in een ‘risicogebied’ woont (zoals aangemerkt door het KCAF/ Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek) kan ervoor zorgen dat u meer inzicht wenst in de fundering. Ons funderingsonderzoek geeft antwoord op 101 vragen.

  • Is herstel van de fundering nu nodig? Of kan funderingsherstel nog wachten?
  • Wat is de ernst, aard en urgentie van uw funderingsprobleem?
  • Kunt u kosten delen met buren? Immers, funderingsonderzoek en het herstel van een te zwakke fundering zijn kostbaar. Wanneer uw woning constructief verbonden is aan die van uw buren dan heeft u beide funderingsproblemen. Het gezamenlijk laten onderzoeken en herstellen van de fundering scheelt veel geld!

Om u aan de hand te kunnen nemen naar funderingsadvies, is het belangrijk om eerst vast te stellen welke fundering u heeft.

Neem direct contact op

Is funderingsherstel nodig?

BBCI Funderingsadvies biedt onderzoek naar funderingen op staal, naar houten en betonnen paalfunderingen. Wij doen dit voor onder meer particuliere eigenaren van een woning of (bedrijfs)pand, VVE’s (Vereniging van Eigenaars) en woningbouwverenigingen, investeerders en ontwikkelaars, gemeenten, makelaars, aannemers, ingenieursbureaus en woningbouwcorporaties. Om een ‘gefundeerd’ advies te geven, doen wij onderstaande onderzoeken:

  • archiefonderzoek naar de bodemgesteldheid, grondwaterstand en de bouwkundige eenheid
  • scheefstand- en hoogtemetingen
  • inspectie van de gevel, voegen, metselwerk, schade en van de gebreken

 

Wat is de handhavingstermijn van mijn fundering?

BBCI Funderingsadvies gaat verder en richt zich op beantwoording van de vraag: Wat is de ‘handhavingstermijn’ van uw fundering? Kortom: hoe lang kunt u funderingsherstel uitstellen? Om te voorkomen dat u onnodig vroeg de kostbare ‘operatie’ van funderingsherstel laat uitvoeren. Op basis van ons funderingsadvies kunt u ook besluiten om de woning te verkopen, juist om niet te hoeven investeren in funderingsherstel. Oordelen wij dat uw fundering binnen 5 jaar moet worden hersteld, dan zijn uw problemen urgent en geven wij uw fundering ‘code rood’. Gelukkig geven wij ook ‘code groen’ af. Dit is het geval wanneer wij uit onze onderzoeken concluderen dat uw fundering nog ruim 25 jaar meekan.

Vraag een offerte aan  Neem contact op

Hallo, mijn naam is Stefan en ik ben accountmanager binnen BBCI Funderingsadvies. Heeft u vragen? Ik beantwoord deze graag.

Stuur mij een e-mail