F3O metingen door bbci Frijwijk

Funderingsonderzoeken behoren ook tot onze uitgebreide dienstenpakket. Deze onderzoeken hebben als doel om de kwaliteit van bestaande fundering te achterhalen. Dit is voornamelijk relevant voor projecten waarbij sprake is van herontwikkeling, renovaties en verbouwingen. Ook zijn deze onderzoeken aan de orde bij aan of ver- koop van objecten. Funderingsonderzoeken bestaan kortweg uit een archiefonderzoek, analyse constructief verband, pandinspectie, bodemopbouw, metingen van inspectieputten en lab onderzoeken van houtmonsters. Belangrijk in deze opsomming is de F30 metingen waarbij volgens richtlijnen houten paalfunderingen worden onderzocht en beoordeeld.

 

Wat zijn F3O metingen?

F30 metingen maken onderdeel uit van funderingsonderzoeken en passen in het rijtje van richtlijnen waaraan voldaan moet worden. Centraal staan de houten paalfunderingen waarbij de houtkwaliteit onderzocht moet worden doormiddel van speciale hardheidsmeter. De F30 meting begint met ontgraving tot een halve meter onder het funderingshout. Naast de hardheidsmeting worden ook hout monsters afgenomen om in laboratoria getest te worden onder geconditioneerde omstandigheden.

Uit de tests wordt een schade beeld opgemaakt waaruit blijkt in hoeverre het hout al is aangetast en met welke snelheid het hout nog aangetast wordt onder de specifieke omstandigheden.

 

Waarom voor bbci Frijwijk kiezen?

Wij leveren maatwerk

De schaal van funderingsonderzoeken vereisen een specifieke inrichting die gebaseerd is op de proportie van het project. Afhankelijk van het project worden een reeks verschillende methoden toegepast. Zo is het wellicht voldoende om een gevelschouw af te nemen in het ene geval en in het andere is er meer werk nodig met ontgravingen en proefbelastingen. In­­ overleg nemen we deze mogelijkheden met u door en besluiten wij in overleg welke stappen we doorlopen.

 

Wij denken mee

Wanneer u een bestaand object overneemt is het van belang dat dit loodrecht staat, de fundering sterk is en er geen discontinuïteit is in de muren en andere elementaire onderdelen van het pand. We meten alles goed door en adviseren u daar waar nodig is.

 

Voor meer vragen, informatie of offertes bel ons dan direct op  010 – 281 84 44!

Bel direct