Funderingsadvies

Veel woningen in Nederland zijn gefundeerd op houten palen. Deze kunnen zwaar beschadigd zijn door houtrot, door schommelingen in grondwaterstanden of door droogte. Een te zwakke fundering geeft problemen in het bovenliggende pand. Heeft u bijvoorbeeld zakkingen die niet verklaarbaar zijn. Ziet u scheuren in muren of heeft u deuren die klemmen, dan kan funderingsherstel echt hard nodig zijn. Zeker om structurele schade aan uw pand of woning te voorkomen!

 

Wat heeft u aan het funderingsadvies van BBCI?

BBCI Funderingsadvies biedt funderingsonderzoeken met als doel u advies te geven over uw houten paalfundering. De onderzoeken zijn erop ingericht om u inzicht te geven in het huidige draagvermogen en de staat van uw houten fundering, zodat u weet wanneer herstel van de fundering nodig is. Is herstel nu niet nodig, over welke periode zal dit wél nodig zijn? Kortom: door onze funderingsonderzoeken krijgt u inzicht in de handhavingstermijn van uw fundering.

 

Funderingsmetingen & Funderingsonderzoeken

Wij baseren ons advies op onderstaande metingen en onderzoeken. BBCI Funderingsadvies start met archiefonderzoek om inzicht te krijgen in de historie van uw woning of pand. Wij vragen originele bouwtekeningen op alsmede gegevens over de bodem en grondwaterstanden in de directe omgeving. BBCI gaat daarna in en onder uw woning of pand metingen en inspecties uitvoeren.

  • Lintvoegmeting (scheefstand)
  • Vloerwaterpassing (scheefstand van vloer)
  • NAP-meting (zakking van de woning)
  • Interne en externe inspecties zoals het controleren van de woning op scheuren, op klemmen van deuren en op andere zichtbare gebreken

 

Ontgraven van houten paalfundering

Tijdens het onderzoek is het ontgraven van de fundering belangrijk. Daarom graaft BBCI Funderingsadvies een gat aan de voor-of achterzijde van uw woning/pand met als doel één of meerdere palen te zien en beoordelen. Indien nodig, nemen wij houtmonsters en laten deze in een laboratorium onderzoeken. Bevindingen over de ontgraafde paal zeggen veel over de kwaliteit en draagkracht van alle andere houten palen.

 

Kunt u subsidie krijgen voor ons funderingsadvies?

Nederland kampt met een heftige funderingsproblematiek. Gemeenten vinden het belangrijk dat dit wordt aangepakt voor de veiligheid van bewoners. Vraag daarom bij uw gemeente na of zij u tegemoetkomen in de kosten van funderingsonderzoek. In Rotterdam maakt u bijvoorbeeld kans op een subsidie tot wel 75% van de kosten voor funderingsonderzoeken. Ons advies: vraag bij uw gemeente na met hoeveel subsidie zij u kunnen ondersteunen.

 

BBCI Funderingsadvies is erkend & werkt volgens richtlijn F3O

Gemeenten stellen vaak 2 voorwaarden voor het toekennen van subsidie: het onderzoeksbureau werkt volgens de F3O richtlijn ‘Houten Paalfunderingen’ en is erkend door de KCAF. Bij BBCI voldoet u aan beide voorwaarden. BBCI Funderingsadvies staat op de voorlopige erkenningslijst van het KCAF.

 

Waarom kiezen voor BBCI Funderingsadvies?

BBCI Funderingsadvies heeft in de afgelopen 30 jaar risico’s weten in te schatten voor complexe infra- en bouwprojecten. BBCI Funderingsadvies is gespecialiseerd in civieltechnische inspecties, bouwkundige opnames en continue monitoring.

  • Alle onderzoeken voert BBCI in eigen beheer uit
  • BBCI heeft ruim 30 jaar ervaring met funderingsonderzoeken
  • BBCI Funderingsadvies voldoet aan alle richtlijnen (KCAF/F3O, NIVRE, VCA en KOMO)
  • Onderzoeken op korte termijn in te plannen & funderingsadvies snel beschikbaar