Funderingsinspectie

Heeft u twijfels over de kwaliteit en betrouwbaarheid van de fundering? Ziet u gebreken, verzakkingen, scheefstand of scheuren in muren en plafonds? Merkt u dat deuren of ramen steeds stroever openen? Of heeft u meer inzicht nodig in de kwaliteit van de fundering bijvoorbeeld omdat u een pand koopt in een risicogebied of omdat een verbouwing meer van de fundering gaat vereisen. In die gevallen kan een funderingsinspectie van BBCI Funderingsadvies u zekerheid en inzicht geven over de kwaliteit van de onzichtbare fundering. Heel belangrijk omdat de kwaliteit van de fundering essentieel is voor de onderhoudsstaat van bovengelegen panden. Op basis van het inspectierapport van BBCI Funderingsadvies kunt u maatregelen nemen en ernstige funderingsproblemen voorkomen.

 

Wat houdt een funderingsinspectie in?

BBCI Funderingsadvies kan een funderingsinspectie uitvoeren: dat is de voorloper op het meer uitgebreide ‘funderingsonderzoek’. De funderingsinspectie van BBCI is erop gericht om vast te stellen of er inderdaad een funderingsprobleem is. Onze inspecteur voert een visuele inspectie uit van het pand en, indien nodig, van aangrenzende panden of percelen. Hij richt zich op het vastleggen van waarnemingen die wijzen op een slechte fundering zoals scheurvorming, verzakkingen, scheefstand of het stroef lopen van ramen of deuren.

 

Waarom een funderingsinspectie door BBCI Funderingsadvies laten uitvoeren?

  • De zekerheid van een onafhankelijk onderzoek door een deskundig bureau
  • Inspectie door gecertificeerde en gekwalificeerde inspecteurs
  • Voorkomen van schade & claims door omwonenden
  • Duidelijkheid over onderhoudsstaat eigen pand/ eigen woning ten opzichte van omwonenden

Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor de staat van uw eigen pand en ook van de onderliggende fundering. U kunt aansprakelijk worden gesteld door omwonenden wanneer zij bouwtechnische problemen ervaren mogelijk als gevolg van uw slechte fundering.

 

De ernst van de funderingsproblematiek in Nederland

BBCI Funderingsadvies heeft veel ervaring met funderingsinspecties en met de meer uitgebreide funderingsonderzoeken. Funderingsproblemen die we vaak tegenkomen zijn: droogstand of juist wateroverlast rondom de palen, palenpest of palenrot, overbelasting van funderingen en negatieve kleef (draagkrachtverlies van de fundering als gevolg van grondvorming aan palen). Ook treffen wij veel funderingen op staal waarbij funderingen niet onderbouwd zijn met palen. Ook komt het voor dat gebouwen verhoogd zijn zonder eerst te onderzoeken of de fundering daarvoor geschikt is. Een funderingsinspectie of funderingsonderzoek van BBCI Funderingsadvies geeft inzicht in de staat van de fundering en in de benodigde maatregelen.

 

De bevindingen uit een funderingsinspectie

Het rapport van de funderingsinspectie geeft aan of er wel of geen funderingsprobleem is. Blijkt uit de inspectie dat de fundering slecht is, dan adviseert BBCI Funderingsadvies om een funderingsonderzoek te starten. Dat is een meer uitgebreid onderzoek naar de ernst van het funderingsprobleem en naar de oorzaak ervan. De kleinschalige inspectie kan duidelijkheid geven over welke onderdelen van het grootschalige, kostbare funderingsonderzoek geschrapt kunnen worden. Dit beperkt de kosten van het grootschalige funderingsonderzoek.

 

Wat houdt een grootschalig funderingsonderzoek in?

Een funderingsonderzoek van BBCI Funderingsadvies kan veel onderzoeken en inspecties omvatten zoals

  • Visuele inspectie op scheurvorming van het pand en aangrenzende panden of percelen
  • Lintvoegmeting en vloerveldmeting
  • Onderzoek naar zetting en zettingsverschillen
  • Bodemonderzoek en metingen grondwaterstand en NAP
  • Inspecties en onderzoeken funderingspalen zoals onderzoek naar houtsoort, aard van de aantasting, paalafstanden en resterende paaldikte, draagkracht en huidige belasting op de funderingspalen

Na uitvoering van alle benodigde funderingsonderzoeken zal BBCI Funderingsadvies de bevindingen samenvatten in een complete Fundering Rapportage.