Wat kost een funderingsonderzoek?

De kwaliteit van de fundering is ongekend belangrijk voor de kwaliteit van de woning of het (bedrijfs)pand. Vermoed je dat de fundering onvoldoende draagkracht heeft, dan is een funderingsonderzoek essentieel. Ten eerste om er zeker van te zijn dat funderingsherstel überhaupt nodig is. Ten tweede om inzicht te krijgen in de manier waarop de fundering hersteld kan worden. Funderingsonderzoek is een kostbare aangelegenheid. Juist daarom buigt BBCI Funderingsadvies zich over de vraag ‘Wat kost een funderingsonderzoek?’. En hoe kun je de kosten van funderingsonderzoek beperken?

kosten funderingsonderzoek

Wat kan duiden op funderingsproblemen?

BBCI Funderingsadvies heeft inmiddels vele funderingsonderzoeken opgepakt. Het initiatief tot het starten van een funderingsonderzoek begint altijd met het vermoeden van funderingsproblemen. Verschijnselen die kunnen duiden op funderingsproblemen zijn onder meer: scheuren in muren en gevels, verzakte vloeren, deuren die meer en meer gaan klemmen, constructie schade en zichtbare gebreken.

 

Funderingsproblemen door droogtestand

Zéker sinds de droge zomer van 2018 kampen meer en meer woningen in Nederland met funderingsproblemen. De problematiek van droogtestand bestaat al sinds eind jaren ’80 maar is wél de laatste jaren verhevigd. Deze funderingsproblemen worden vaak veroorzaakt doordat houten funderingspalen te lang droog staan en daardoor gaan rotten of schimmelen. Wanneer te veel funderingspalen door dit proces worden verzwakt, verliest de totale fundering te veel draagkracht en ontstaan er constructieproblemen in de woning of het pand. Droogtestand komt niet alleen door beperkte regenval maar ook door schommeling in grondwaterstanden als gevolg van (niet) noodzakelijke grondwateronttrekking, zoals bijvoorbeeld bij nieuwbouw en bij het aanboren van tunnelbuizen nodig is.

kosten funderingsonderzoek

Door welke andere oorzaken kunnen funderingsproblemen ontstaan?

Funderingsproblemen worden niet altijd veroorzaakt door droogtestand. Bij funderingsonderzoeken komt BBCI Funderingsadvies ook andere oorzaken zoals de onderstaande.

  • Palenpest. Bij palenpest worden meer en meer funderingspalen aangetast door deze besmettelijke bacterie. Zijn te veel houten funderingspalen verzwakt, dan houdt de totale fundering te weinig draagkracht over.
  • Overbelasting vanuit de woning of het pand. Het komt voor dat mensen onbewust hun fundering te zwaar belasten, zelfs bijvoorbeeld door het verzamelen van kranten.
  • Negatieve kleef bij funderingen op staal waarbij funderingspalen aan kracht verliezen door grondvorming aan de palen.

 

Waar komen funderingsproblemen het meeste voor?

Vooral houten paalfunderingen en ‘funderingen op staal’ (waarbij geen palen onder de fundering zitten) kunnen te zwak zijn geworden voor de bovengelegen constructie. Bij houten paalfunderingen is te lange droogstand meestal de oorzaak van funderingsproblemen. Droogstand geeft vooral voor in gebieden met kleigrond, zoals in West-Nederland. Vooral in regio Amsterdam, regio Rotterdam en Zeeland is de problematiek het grootst.

kosten funderingsonderzoek

Wat kost een funderingsonderzoek?

Er valt geen standaardprijs te noemen voor een funderingsonderzoek. Wel kunnen we aangeven dat dit onderzoek minimaal € 2.500 kost. BBCI Funderingsadvies pakt funderingsonderzoeken stapsgewijs op, zodat er geen onnodige kosten worden gemaakt. BBCI start met een visuele inspectie in de woning/ bedrijfspand om te beoordelen of de zorgen om de staat van de fundering terecht zijn. Hierna doet BBCI archiefonderzoek om, aan de hand van bouwtekeningen, vervolgonderzoeken zo efficiënt mogelijk op te pakken. Immers het uiteindelijk opengraven van enkele houten funderingspalen vraagt de meeste tijd en geeft ook de hoogste kosten.

kosten funderingsonderzoek

Welke factoren kunnen de kosten van een funderingsonderzoek beperken?

  • Zoals gezegd, voorkomt het stapsgewijs oppakken van funderingsonderzoeken dat bepaalde inspecties onnodig worden gedaan en voorkomt dus ook de bijbehorende kosten.
  • Funderingsonderzoek tegelijk laten uitvoeren op meerdere woningen/ panden. BBCI Funderingsadvies voert funderingsonderzoeken vaak uit op alle huizen binnen één blok. De onderzoeken kunnen dan efficiënter worden uitgevoerd. De kosten worden bovendien gedeeld met meerdere eigenaren. Door onderzoeken met buren op te pakken, kan het funderingsonderzoek per woning wel tot 40% goedkoper uitvallen.
  • Veel gemeentes en steden verstrekken subsidies voor funderingsonderzoeken. Zeker binnen gebieden waar de funderingsproblematiek het meest ernstig is zoals binnen Zaandam, Rotterdam en Amsterdam wordt funderingsonderzoek vanuit de gemeente vaak gesubsidieerd. Een aantal gemeentes en steden (zoals Rotterdam en Gouda) hebben zelfs een ‘funderingsloket’ ingericht om de aanvragen van subsidies te stroomlijnen. Informeer dus bij uw gemeente naar de subsidiemogelijkheden.

 

Wat kost een funderingsonderzoek bij BBCI Funderingsadvies?

Heeft u behoefte aan een funderingsonderzoek? U wilt weten of funderingsherstel nu nodig is? En u wilt inzicht in hoe de fundering dan hersteld kan worden? Neem dan contact op met BBCI Funderingadvies via 010 – 281 84 44.