Onderzoek Houten Paalfundering

Veel woningen in Nederland zijn gefundeerd op houten paalfunderingen. De draagkracht van de houten paalfundering kan te beperkt zijn door houtrot, door schommelingen in grondwaterstanden of door droogte. En dit geeft flinke problemen in het bovenliggende pand. Heeft u bijvoorbeeld zakkingen die niet verklaarbaar zijn. Ziet u scheuren in muren of heeft u deuren die klemmen, dan kan herstel van de paalfundering hard nodig zijn. Zeker om structurele schade aan uw pand of woning te voorkomen!

 

Draagkracht Fundering & Noodzaak Funderingsherstel

BBCI Funderingsadvies biedt de dienst Funderingsadvies. BBCI voert dan flink wat metingen en onderzoeken uit op de houten paalfundering om duidelijkheid te kunnen geven of funderingsherstel nodig is, nu of in een later stadium. Is herstel nu niet nodig, over welke periode zal dit wél nodig zijn? Kortom: door onze funderingsonderzoeken krijgt u inzicht in de handhavingstermijn van uw houten paalfundering.

 

Onderzoeken & Monitoring op Houten Paalfundering volgens Richtlijnen

BBCI Funderingsadvies baseert het advies tot wel of niet herstellen van de fundering op onderstaande metingen en onderzoeken. Deze voert BBCI uit volgens de richtlijnen (KCAF/F3O, NIVRE, VCA en KOMO). Wij starten met archiefonderzoek om inzicht te krijgen in de historie van uw woning of pand. Wij vragen originele bouwtekeningen op alsmede gegevens over de bodem en grondwaterstanden in de directe omgeving. BBCI gaat daarna in en onder uw woning of pand metingen en inspecties uitvoeren.

  • Vloerwaterpassing (scheefstand van vloer)
  • Lintvoegmeting (onderzoek naar scheefstand van de bovengelegen woning/ pand)
  • NAP-meting (zakking van woning/pand)
  • Interne en externe inspecties zoals het controleren van woning/ pand op scheuren, op klemmen van deuren en op andere zichtbare gebreken

Ontgraven van Houten Paalfundering

Tijdens het onderzoek is het ontgraven van de fundering belangrijk. Daarom graaft BBCI Funderingsadvies een gat aan de voor-of achterzijde van uw woning/pand met als doel één of meerdere houten funderingspalen te zien en beoordelen. Indien nodig, nemen wij houtmonsters en laten deze in een laboratorium onderzoeken. Bevindingen over de ontgraafde paal zeggen veel over de kwaliteit en draagkracht van de gehele houten paalfundering.

 

Wat zijn de kosten voor onderzoek naar uw Houten Paalfundering?

Nederland kampt met een heftige funderingsproblematiek. Deze problematiek is het meest ernstig in onder meer Haarlem, Rotterdam, Zaanstad, Gouda en Amsterdam. Maar ook andere Nederlandse gemeenten vinden het belangrijk dat problemen met houten paalfunderingen worden aangepakt voor de veiligheid. Vraag daarom bij uw gemeente na of zij u tegemoetkomen in de kosten van het onderzoek naar uw houten paalfundering. U maakt bijvoorbeeld kans op een subsidie in Rotterdam tot wel 75% van de kosten voor funderingsonderzoeken. Het advies van BBCI Funderingsadvies: informeer bij uw gemeente met hoeveel subsidie zij u kunnen ondersteunen. Bij toekenning van subsidie kunt u de kosten voor onze onderzoeken aanzienlijk beperken. Wilt u meer weten over de kosten van funderingsonderzoek, klik dan hier.

 

BBCI Funderingsadvies werkt volgens Richtlijnen & is Erkend

Gemeenten stellen meestal 2 voorwaarden voor het toekennen van subsidie: het onderzoeksbureau is erkend door de KCAF en werkt volgens de richtlijn ‘Houten Paalfunderingen’ van F3O. Bij BBCI voldoet u aan beide voorwaarden. BBCI Funderingsadvies staat op de voorlopige erkenningslijst van het KCAF.

 

Waarom kiezen voor BBCI Funderingsadvies?

BBCI Funderingsadvies heeft 30 jaar ervaring in het inschatten van risico’s op schade en hinder van complexe infra- en bouwprojecten. BBCI Funderingsadvies is gespecialiseerd in civieltechnische inspecties, bouwkundige opnames en continue monitoring en wordt onder meer door particulieren ingeschakeld.

  • BBCI Funderingsadvies voert alle onderzoeken uit in eigen beheer
  • Ook in funderingsonderzoeken hebben wij 30 jaar ervaring
  • Wij voldoen aan de richtlijnen van KCA/F3O, NIVRE, VCA en KOMO
  • Onderzoeken zijn op korte termijn in te plannen
  • Rapportage met funderingsadvies is snel beschikbaar

Bel BBCI Funderingsadvies

Heeft u vragen over uw houten paalfundering? Bel ons dan direct op nummer 010 – 281 84 44. Wij denken graag met u mee!